Hoge Raad: ook volledige transitievergoeding ondanks onregelmatige opzegging arbeidsovereenkomst

Posted on Posted in Arbeidsrecht

Na toestemmig van het UWV heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer opgezegd zonder dat de geldende opzegtermijn van zes maanden in acht werd genomen. Als gevolg van deze onregelmatige opzegging was de werknemer net geen 10 jaar in dienst en liep daardoor de hogere transitievergoeding voor oudere werknemers mis.

De vraag die in cassatie (ECLI:NL:HR:2020:1286) moest worden beantwoord is of de werknemer toch recht heeft op die hogere transitievergoeding ondanks de omstandigheid dat de arbeidsrelatie reeds (onrgelmatig) was beëindigd.

De Hoge Raad overweegt dat uit de wet en uit de parlementaire geschiedenis niet volgt dat de wetgever heeft beoogd dat de werkgever door een onregelmatige opzeging van de arbeidsovereenkomst de werknemer zijn aanspraak op de wettelijke transitievergoeding geheel of gedeeltelijk kan onthouden. Een redelijke wetsuitleg brengt mee dat bij onregelmatige opzegging van een areidsovereenkomst door de werkgever, het recht op en de hoogte van de wettelijke transitievergoeding moeten worden bepaald aan de hand van het tijdstip waarop die arbeidsovereenkomst zou zijn geëindigd als op een regelmatige wijze de arbeidsovereenkomst was opgezegd.

Conclusie

Een onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever tast het recht op een volledige transitievergoeding van de werknemer niet aan.

Heb je vragen over dit onderwerp, neem contact op met Roeland Hartman.