Help, ik begrijp de bedrijfsarts niet!

Posted on Posted in Algemeen, Verzuimbegeleiding

De terugkoppeling van de bedrijfsarts is niet altijd goed te begrijpen. Energetisch beperkt? En meer van dat soort vage termen.

De reden hiervoor is dat medische gegevens niet zomaar mogen worden vastgelegd en gedeeld. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier controle op en kan bij overtreding dwangsommen opleggen. Ook de bedrijfsarts dient zich hieraan te houden. De bedrijfsarts is derhalve beperkt in het delen van informatie welke hij heeft verkregen van de werknemer op zijn spreekuur.

Uiteraard dient de bedrijfsarts de werkgever wel te informeren omtrent het verzuim van zijn werknemer. In de terugkoppeling van het spreekuur worden dan ook beperkingen genoemd i.p.v. ziektebeelden. Hierdoor is het soms lastig te achterhalen wat er exact wordt bedoeld.

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een Leidraad Bedrijfsarts en Privacy opgesteld. Bijlage 2 bij deze leidraad geeft een aantal voorbeelden hoe beperkingen geformuleerd kunnen worden. Om de terugkoppeling van de bedrijfsarts beter te kunnen begrijpen kan het handig zijn om deze voorbeelden bij de hand te hebben.

De NVAB geeft de navolgende voorbeelden:

Niet noemen Wel noemen
Aard van de behandeling De behandeling is adequaat
Benoemen van de aandoening De verzuimoorzaak is medisch
Chemotherapie Gerichte behandeling
Familieomstandigheden Omstandigheden
Fysiotherapeut Behandelaar
Gedragscognitief Maatwerktraining
Geopereerd aan… Gerichte behandeling, waardoor op korte termijn mogelijkheden tot re-integratie bestaan
Hartklachten Energetische beperkingen
Hartrevalidatie Medewerker werkt actief aan zijn herstel
Is bestraald Is behandeld
Knieklachten Onvoldoende mobiel; beperkingen met langdurige achtereen lopen, beperkt ten aanzien van hurken en knielen (e.d.)
Lopen met krukken in verband met knie Voor zijn eigen fysieke belastende werkzaamheden heeft hij goed gebruik van beide armen en benen nodig
Moe Energetisch beperkt; energetische disbalans
Nekklachten Beperkingen met frequent reiken of voor activiteiten boven schouderniveau
Psychische aandoening Aandoening
Psychiater Specialist
Psycholoog Deskundig begeleider
Privé oorzaak Niet arbeidsgerelateerd
Pijnpoli Gespecialiseerde kliniek
Revalidatie op afdeling Medewerker werkt actief aan zijn herstel

 

Overige zaken die niet mogen worden benoemd:

  • Zwangerschap wordt als vangnet benoemd;
  • Orgaandonatie wordt als vangnet benoemd;
  • Ongeval wordt als gebeurtenis met mogelijkheid tot regres benoemd;
  • In plaats van benoemen ernstig ziektebeeld wordt opgenomen dat er sprake is van een ernstige aandoening van langdurige aard waarvoor intensief traject wordt gevolgd.

Wat mag wel worden benoemd?

  • Verzuimoorzaak is medisch (dus loondoorbetalingsplicht) of afwezigheid kent geen medische oorzaak;
  • Verzuimoorzaak is werkgerelateerd of juist niet werkgerelateerd.

Met bovenstaande begrippenlijst is de terugkoppeling van de bedrijfsarts hopelijk beter leesbaar en vervolgens ook beter uitvoerbaar.

Roeland Hartman