Diensten

Arbeidsrecht

Hartman Legal houdt zich bezig met alle onderdelen van het arbeidsrecht. Van het aangaan van een arbeidsovereenkomst tot het instellen van een ondernemingsraad, van het toetsen van de reikwijdte van een relatiebeding tot het beoordelen van een overeenkomst van opdracht.

U wordt geadviseerd door een arbeidsrechtspecialist die op de hoogte is van de laatste stand van zaken van arbeidswetgeving en rechtspraak.

Sociaal zekerheidsrecht

Hartman Legal houdt zich ook bezig op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht. U kunt vertrouwen op de ruime expertise die is opgedaan binnen beroep- en bezwaarprocedures tegen het UWV in het kader van WIA beoordelingen en loonsancties.

Verzuimbegeleiding

Werknemers zijn de belangrijkste ‘assets’ van uw onderneming.  Een hoog verzuimpercentage is een kostbare aangelegenheid. Langdurig verzuim dient te worden voorkomen. In het ergste geval betaalt u als werkgever gedurende 12 jaar voor een arbeidsongeschikte werknemer.

Het voorkomen van verzuim begint bij een duidelijk verzuimbeleid en een strikte naleving van dit beleid. Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer, en hoe wordt daar mee omgegaan.

Roeland Hartman is geregistreerd Casemanager regie op verzuim (Crov). Gecombineerd met zijn kennis en ervaring als advocaat, is hij in staat om een doeltreffend en succesvol verzuimbeleid in samenspraak met u te ontwikkelen.