Weigeren te testen, maar wel salaris ontvangen? Of toch niet?

Posted on Posted in Algemeen, Arbeidsrecht

We vinden het steeds moeilijker om de maatregelen om verspreiding van het Corona virus na te leven. Ook blijkt dat de testbereidheid onverminderd laag is. Slechts 19% van de deelnemers aan het onderzoek geven aan zich te hebben laten testen met gezondheidsklachten die zouden kunnen wijzen op Corona.

Het RIVM adviseert werknemers met klachten thuis te blijven. Deze werknemers kunnen zich laten testen. Veel werknemers kunnen gelukkig vanuit huis werken. Er zijn echter beroepen (kappers, winkelpersoneel, horeca, etc.) waarbij dat niet mogelijk is.

De meeste werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid en sturen werknemers met klachten naar huis. Van deze werknemers wordt natuurlijk wel verwacht dat zij zich laten testen zodat duidelijk wordt of er sprake is van Corona en welke maatregelen er vervolgens moeten worden genomen. Wat nu te doen als de werknemer weigert zich te laten testen? Heeft deze werknemer recht op loon zolang hij thuis zit en zolang hij zich niet laat testen?

De wet bepaalt dat de werknemer recht op loon behoudt in het geval dat hij zijn arbeid niet kan verrichten door een oorzaak die redelijkerwijs voor rekening van de werkgever behoort te komen (artikel 7:628 lid 1 BW). De werkgever dient vervolgens te bewijzen dat de oorzaak waardoor de werknemer de bedongen arbeid niet kan verrichten niet voor rekening van de werkgever dient te komen.

De oorzaak waardoor de werknemer niet kan werken zijn de klachten die kunnen wijzen op het hebben van Corona. Uiteraard kan de werknemer daar niets aan doen. Echter, de werknemer is niet bereid om mee te werken aan een onderzoek naar oorsprong van de klachten. Immers, als uit onderzoek blijkt dat er slechts sprake is van een ‘verkoudheid’ zijn de consequenties minder vergaand en kan de werknemer zijn werkzaamheden eerder hervatten. Het aldus bewust instandhouden van onzekerheid omtrent de oorzaak kan – naar mijn mening- de werknemer worden verweten. Dit kan aanleiding zijn om de werknemer geen loon te betalen, zolang hij zich niet laat testen en thuis zit. Werkgevers dienen hun werknemers er dan ook op te wijzen dat zij zich moeten laten testen om aanspraak te kunnen blijven maken op salaris gedurende hun afwezigheid.

De Corona crisis werpt vele intressante juridische vraagstukken op, waaronder deze. Antwoorden op veel vragen zijn er (nog) niet. Het wachten is op de eerste jurisprudentie op dit onderwerp.