Ontslag op staande voet! Bezint eer ge begint!

Posted on Posted in Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet! Bezint eer ge begint!

De Rechtbank Noord-Holland heeft recent twee uitspraken gedaan m.b.t. een ontslag op staande voet. In beide zaken kwam de rechter tot het oordeel dat de werknemer terecht op staande voet was ontslagen. Ook was in beide zaken sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer, zodat geen transitievergoeding verschuldigd is. Toch ontvangt de ene werknemer wel een vergoeding van € 10.000 bruto te betalen door de werkgever. Welliswaar een stuk lager dan de transitievergoeding, maar toch!

De reden voor de kantonrechter om toch een vergoeding aan de werknemer toe te kennen is gelegen in de duur van het dienstverband. Dit weegt kennelijk zwaar voor de rechter. De omstandigheid dat deze werknemer al een (tijdelijke) andere baan had gevonden, legt onvoldoende gewicht in de schaal.

Frustrerend voor de werkgever!

Het bovenstaande geeft aan hoe ingewikkeld een ontslag op staande voet is. Daarom ‘bezint eer ge begint’. Laat je goed adviseren en voorlichten over de risico’s. Voorkom dat je van een koude kermis thuis komt.

https://lnkd.in/ePDPN8x

https://lnkd.in/ep3kc6T